درباره ما

تيم اسمارت تمرين متشكل از اعضاي متخصص دررشته هاي فيزيولوژي ورزشي و تغذيه از دانشگاه تهران و تربيت مدرس با توجه به نياز جامعه و ارتقاء سطح سلامتي و ارتقاء سطح آمادگي جسماني ورزشكاران در  حوزه تناسب اندام و ورزش قهرماني در سال 1395 شروع به فعاليت كرد.