سبک زندگی

زانو درد

علل درد مزمن زانو چیست ؟

درد مزمن زانو یعنی درد طولانی مدت، ورم و حساسیت در یک یا هر دو زانو. مشکلات زیادی می توانند منجر به زانو درد شوند؛ البته که درمان های زیادی هم برای درد زانو وجود دارد.

با اسمارت تمرین هوشمدانه به هدفت برس