تناسب اندام

کاهش چربی یا کاهش وزن

تفاوت میان کاهش وزن و کاهش چربی؟

بین کاهش وزن و کاهش چربی تفاوت هایی وجود دارد که عموما نادیده گرفته می شود. وقتی بعد از یک رژیم و ورزش منظم روی ترازو ایستادید تغییر نکرده بودید شکه نشوید

با اسمارت تمرین هوشمدانه به هدفت برس