روند دریافت برنامه

پکیج غیرحضوری تخصصی ویژه رشته های ورزشی

برنامه تمرین و غذایی
  • مشاوره تخصصی برای تنظیم برنامه زمانبندی ویژه رشته ورزشی
  • آموزش برنامه تمرین به صورت آنلاین
  • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
  • دریافت برنامه تمرینی در 48 ساعت

پکیج آنلاین تناسب اندام

برنامه تمرین و غذایی
  • مشاوره تخصصی برای تنظیم برنامه زمانبندی ویژه رشته ورزشی
  • آموزش برنامه تمرین به صورت آنلاین
  • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
  • دریافت برنامه تمرینی در 48 ساعت